Morandi are rădăcini adânci în spiritul satului românesc. Deţine 4 ferme de creştere a păsărilor în mediul rural, sediile companiilor din grup şi a multor puncte de lucru se află în sate, majoritatea angajaţilor sunt săteni gospodari şi inimoşi. Aşadar, locurile noastre, oamenii şi tradiţiile, împreună cu încărcătura istorică şi spirituală a satului românesc, ne inspiră şi fac parte din identitatea companiei.

Morandi susţine mai multe categorii de activităţi şi domenii, legate în principal de dezvoltarea comunităţii locale în care îşi desfăşoară activitatea, dar şi de ajutorare a copiilor pentru educaţie şi activităţi sportive:

  • Susţine dezvoltarea satelor româneşti şi a sătenilor prin organizarea de activităţi iniţiate de către Primăriile locale, dar şi prin inițiative proprii: "Sărbătoarea satului", "Moș Crăciun în sat" etc.

  • Susţine activităţile sportive ale copiilor (fotbal, tenis, arte marţiale etc).

Grija pentru obste

Grija pentru obste

  • Susţine ajutorarea copiilor cu nevoi speciale (şcoli speciale, asociaţii pentru educaţia copiilor etc.)

  • Susţine activităţi religioase şi bisericeşti